Belangrijke telefoonnummers


Alarmnummer
Als elke seconde telt: ambulance/brandweer/politie: 112
In niet-levensbedreigende situaties:
Brandweer (035) 528 87 77
Politie (lokaal tarief) 0900 88 44

Huisarts
Overdag belt u uw eigen huisarts.
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door de huisartsenpost bij Tergooi ziekenhuis in Blaricum, (€ 0,10/p.m.) tel. 0900 93 59

Gemeente
Gemeentehuis
Bezoekadres: Graaf Wichman 10, 1276 KB Huizen
Postadres: Postbus 5, 1270 AA Huizen
Tel. 14 035
Tel vanuit het buitenland: +31 35 528 19 11
Fax (035) 528 14 15
E-mail: gemeente@huizen.nl
Internet: huizen.nl
Twitter: @gemeente_huizen
Facebook: facebook.com/gemeenteHuizen

Meldingen openbare ruimte
Meldingen over de openbare ruimte kunt u doorgeven aan de gemeente via:
- Meldingenformulier op huizen.nl
- De gratis applicatie MijnGemeente. Dit is een app voor smartphones.
- Het gratis telefoonnummer 0800 023 34 90. Ma t/m vr 09.00-12.00 en 13.00-16.00 uur krijgt u een medewerker aan de lijn. Buiten deze tijden kunt u uw melding inspreken op de voicemail.
- Voor spoedeisende meldingen over de openbare ruimte kunt u buiten kantooruren terecht bij de politie tel: 0900 88 44.

Klachten over inzamelen (grof) huisvuil
Klachten over het inzamelen van (grof) huisvuil meldt u bij de GAD, tel. (035) 699 18 88.

Waternet
Voor het onderhoud van watergangen neemt u contact op met de klantenservice van Waternet (Waterschap). Tel. 0900 93 94.

Gemeentewerf
Bezoekadres: Ambachtsweg 13a, 1271 AL Huizen.
Postadres: Postbus 5, 1270 AA Huizen.
Tel. 0800 023 34 90

Stichting Dierenambulance Gooi en Vechtstreek. Tel. (035) 683 03 00

Storingsnummer
Elektriciteit en gas (Het Nationaal Storingsnummer) (dag en nacht) 0800 90 09
Waterleidingbedrijf
PWN Waterbedrijf Noord-Holland 0800 023 23 55

Telefonische hulpdiensten
Kindertelefoon (7 dagen p/w 11.00-21.00 uur) 0800 04 32
Sensoor Noordwest (€ 0,05 p.m. dag en nacht) 0900 07 67
Meld Misdaad Anoniem: meldmisdaad.nl 0800 70 00
Veilig Thuis 0800 20 00
Voor overige contactgegevens van de hierboven genoemde organisaties, zie verderop in deze gids.